HƠN 350 TỶ ĐỒNG ĐÃ ĐƯỢC EVNSPC THANH TOÁN CHO SẢN LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ PHÁT LÊN LƯỚI

Văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 của Bộ Công Thương ban hành đã có nhiều hướng dẫn giúp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư Điện mặt trời mái nhà (điện MTMN), nhất là trong việc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ mua bán điện.
vi