DỊCH VỤ CUNG CẤP

Tư vấn giám sát là một thành phần rất quan trọng và không thể thiếu trong công tác triển khai dự án. Một công trình đảm bảo chất lượng hay không cần có bộ phận tư vấn giám sát chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao.

Nhiệm vụ của tư vấn giám sát dự án năng lượng mặt trời thông thường bao gồm những công việc sau:

      1. Giám sát về chất lượng công trình: Đảm bảo các hạng mục dự án được thi công theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật                  điện mặt trời so với bản vẽ thiết kế.

      2. Giám sát về khối lượng, giá thành vật tư: Theo dõi, thống kê số lượng đầu vào, đầu ra, đáp ứng vật tư và thiết bị                theo đúng tiến độ dự án.

      3. Giám sát tiến độ: Bảo đảm dự án được thực hiện đúng tiến độ đề ra theo từng giai đoạn, hạng mục và toàn bộ dự            án.

      4. Giám sát về an toàn: Đảm bảo đơn vị thi công dự án có trang bị đầy đủ các trang thiết bị theo tiêu chuẩn an toàn              lao động và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn tại công trình.

      5. Giám sát vệ sinh môi trường: Giám sát, bảo đảm các vấn đề về vệ sinh môi trường.