DỊCH VỤ CUNG CẤP

TỔNG THẦU EPC 
1. HỆ THỐNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ VÀ TRẠM BIẾN ÁP
2. HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC
3. HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ, THIẾT BỊ THÔNG MINH
4. HỆ THỐNG BÁO CHÁY & CHỮA CHÁY
5. HỆ THỐNG THÔNG GIÓ & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
6. HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC
7. PHÂN PHỐI & THI CÔNG HỆ THỐNG BUSWAY