DỰ ÁN: ĐIỆN MẶT TRỜI CÔNG TY KIZUNA 3 – 2.995,68 KWp


✅ Địa điểm: Khu công nghiệp Tân Kim – Long An

✅ Công suất: 2.995,68 kWp

✅ Sản lượng: 4.202.940 kWh/ Năm

✅ Khách hàng: Công ty KIZUNA 3

vi