Bộ Hòa Lưới SG110CX New

Thông Tin Cơ Bản :

– Công Suất : 110 KW

– Thương hiệu : Sungrow

– Hiệu Suất tối đa : 98,5%

– Cấp bảo vệ : IP66&C5

– Chuẩn truyền thông : RS485/ Optional : Wi-Fi, Etherne

vi